Återkomma till yrket

Här hittar du som tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor information om att återkomma till revisorsyrket.

Krav på revisorsexamen

Om du har avsagt dig din auktorisation eller ditt godkännande som revisor och vill återkomma till yrket så behöver du inte avlägga prov för revisorsexamen hos RI (tidigare Revisorsnämnden), om du redan har gjort det tidigare.

Om du har godkänts eller auktoriserats enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen hos RI (tidigare Revisorsnämnden) så har du fem år på dig att ansöka om auktorisation igen efter att du avsagt dig din auktorisation eller ditt godkännande som revisor. Har det förflutit mer än fem år så behöver du avlägga prov för revisorsexamen hos RI. Bestämmelserna om femårsgränsen hittar du i 2-3 §§ Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering.

Övriga krav för att återkomma

I övrigt gäller de vanliga kraven för auktorisation.