Återkomma till yrket

Här hittar du som tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor information om att återkomma till revisorsyrket.

Krav på revisorsexamen

Om du har avsagt dig din auktorisation eller ditt godkännande som revisor och vill återkomma till yrket så behöver du inte avlägga prov för revisorsexamen hos Revisorsinspektionen (tidigare Revisorsnämnden), om du redan har gjort det tidigare med godkänt resultat.

Om du har godkänts eller auktoriserats enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen hos Revisorsinspektionen (tidigare Revisorsnämnden) så har du fem år på dig att ansöka om auktorisation igen efter att du avsagt dig din auktorisation eller ditt godkännande som revisor. Har det förflutit mer än fem år så behöver du avlägga prov. Bestämmelserna om femårsgränsen hittar du i 2-3 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:3) om auktorisation, godkännande och registrering.

Övriga krav för att återkomma

I övrigt gäller de vanliga kraven för auktorisation. Om det har gått lång tid sedan du senast utövade revisionsverksamhet så bör du härvid särskilt observera huruvida du uppfyller de s.k. timkraven. Du kan behöva arbeta in revisionstimmar innan du kan bli auktoriserad på nytt.