Höstprovet genomförs den 7-8 januari 2021

I samarbete med revisorsbranschen och FAR kommer Revisorsinspektionen kunna anordna ett prov som följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och regionernas nu gällande restriktioner och rekommendationer.

Sedan beslutet att ställa in provet för revisorsexamen som skulle ha hållits den 23-24 november har Revisorsinspektionen, Examensrådet och FAR arbetat för att kunna anordna provet enligt nu gällande restriktioner och rekommendationer. Genom att samtliga parter varit villiga att göra sitt yttersta för att finna en väg framåt och bidrar med resurser har det gått att hitta en lösning där provet hålls på många fler orter och i många fler lokaler än som annars hade varit möjligt. Tillsammans med andra säkerhetsåtgärder är det möjligt att erbjuda ett provtillfälle redan i januari.

Om smittläget förvärras och myndigheternas restriktioner förändras kan beslutet om revisorsprovet behöva omprövas.

-          Det är mycket glädjande att vi tillsammans har kunnat hitta en lösning där provet för revisorsexamen kan genomföras i enlighet med de nu gällande restriktionerna och rekommendationerna för att minska smittspridningen. Detta hade inte varit genomförbart på så kort tid utan branschens och FAR:s stora insatser, säger Per Johanson, Revisorsinspektionens chef.

-          Det här betyder oerhört mycket för alla dem som har lagt ner tid och energi på att förbereda sig och som nu har möjlighet att genomföra provet trots rådande omständigheter. Och det betyder också mycket för deras arbetsgivare och för näringslivet i stort. Sverige behöver fler auktoriserade revisorer som gör nytta för näringsliv och samhälle, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

 

Mer information om provet i januari hittar du här. De som skulle skrivit provet i november kommer att kontaktas via e-post.