Remissyttrande över regeringens förslag till omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning pga coronaviruset

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över en promemoria med förslag till ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning pga coronaviruset. I yttrandet lämnar inspektionen synpunkter på vissa frågor kopplade till kravet på företagen ska ge in ett revisorsyttrande när de ansöker om stöd som överstiger 100 000 kronor.

Yttrandet kan läsas här.