There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Utbildningsplan för ABC Revision AB - Revisorsinspektionen

Utbildningsplan för ABC Revision AB

Revisionsföretaget ABC Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Revisionsföretaget ABC Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 19 december 2019 rätt att bedriva teoretisk utbildning. ABC Revision är det elfte revisionsföretaget som ansökt och fått rätten att bedriva teoretisk utbildning under år 2019. Revisorsinspektionen förväntar sig än fler ansökningar under år 2020.

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.