Utbildningsplan för ABC Revision AB

Revisionsföretaget ABC Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Revisionsföretaget ABC Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 19 december 2019 rätt att bedriva teoretisk utbildning. ABC Revision är det elfte revisionsföretaget som ansökt och fått rätten att bedriva teoretisk utbildning under år 2019. Revisorsinspektionen förväntar sig än fler ansökningar under år 2020.

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.