2023-02-01

Revisionsbolag

Totalt antal 211
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 203
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 936

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 694
Antal kvinnor 1006 (37,3 %)
Antal män 1688 (62,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 41 38
30-39 år 390 452
40-49 år 289 499
50-59 år 217 413
60-69 år 63 238
Över 69 år 6 48

 

Godkända revisorer

Totalt antal 242
Antal kvinnor 78 (32,2 %)
Antal män 164 (67,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 39 60
60-69 år 35 82
Över 69 år 4 22