1. Kandidatexamen

I revisorsutbildningen ska det ingå en kandidatexamen eller en högre examen.

För att sökanden ska få avlägga revisorsexamen krävs att du avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller genomgått någon annan motsvarande utbildning med godkänt resultat.

En kandidatexamen ska vara:

  • från ett svenskt universitet eller svensk högskola, eller
  • från utländskt universitet där examen av Universitets- och högskolerådet (UHR) har bedömts motsvara en svensk kandidatexamen. 

Kandidatexamen får vara i valfritt ämne och behöver inte vara inom företagsekonomi. 

En examen från yrkeshögskola (YH-utbildning), folkhögskola, komvux eller gymnasium uppfyller inte kraven på kandidatexamen.

Du hittar de fullständiga bestämmelserna i 4 § förordningen (1995:665) om revisorer.