Resultat för revisorsexamen våren 2018 klart

Den 21:a och 22:a maj skrev 66 personer prov för revisorsexamen i Stockholm, vilket är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor, och nu är resultatet klart.

Det var 64 procent, 42 tentander, som fick godkänt på provet och nu har fått möjligheten att bli auktoriserade revisorer. Andelen som klarade provet ligger på samma nivå som de två tidigare proven.

Fråga 5.3 som innebar att tentanden ska redogöra för vilka revisionsåtgärder som behöver vidtas vid koncerngranskningen av ett betydande dotterföretag som har ett annat revisionsbolag än den revisorn arbetar för kunde de allra flesta svara på. Genomsnittspoängen blev 4,9 poäng av 5 möjliga.

Den fråga som visade sig vara svårast för tentanderna var fråga 6.4. Tentanderna ska i uppgiften redogöra för vilka åtgärder man ska vidta för att hantera de avvikelser som noterats i samband med lagerinventering. Genomsnittspoängen var endast 1,3 av totalt 5 poäng.