Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Handläggningstider förhandsbesked

Möjligheten för auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag att söka förhandsbesked i olika frågor är ett effektivt sätt för sökandena att få besked om huruvida en planerad verksamhet eller aktivitet är förenlig med revisorslagens krav. För att förhands­beskedsinstitutet ska vara effektivt krävs dock att sökanden snabbt kan få svar på sina frågor. Revisorsinspektionen har därför följande åtagande:

En ansökan om förhandsbesked ska normalt vara avgjord inom två månader från det datum en fullständig ansökan kommit in till myndigheten.