Handläggningstider förhandsbesked

Möjligheten för auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag att söka förhandsbesked i olika frågor är ett effektivt sätt för sökandena att få besked om huruvida en planerad verksamhet eller aktivitet är förenlig med revisorslagens krav. För att förhands­beskedsinstitutet ska vara effektivt krävs dock att sökanden snabbt kan få svar på sina frågor. Revisorsinspektionen har därför följande åtagande:

En ansökan om förhandsbesked ska normalt vara avgjord inom två månader från det datum en fullständig ansökan kommit in till myndigheten.