2022-01-04

Revisionsbolag

Totalt antal 207
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 199
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 998

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 728
Antal kvinnor 992 (36,4 %)
Antal män 1736 (63,6 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 49 40
30-39 år 376 500
40-49 år 284 499
50-59 år 216 411
60-69 år 60 237
Över 69 år 7 49

 

Godkända revisorer

Totalt antal 270
Antal kvinnor 94 (34,8 %)
Antal män 176 (65,2 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 47 72
60-69 år 40 84
Över 69 år 6 20