Antalet registrerade revisionsbolag fortsätter öka

Läs mer här

I kontrast mot antalet kvalificerade revisorer (som minskade fram till år 2023) fortsätter antalet registrerade revisionsbolag öka.

Den 4 januari 2024 fanns det 233 bolag i Revisorsinspektionens register, varav 224 registrerade revisionsbolag och nio revisionsföretag från tredjeland. Detta är en ökning med 97 procent sedan år 2010.

Under år 2023 har Revisorsinspektionen fattat beslut om 33 nya registreringar av revisionsbolag.

Hur såg det ut under år 2022?