Ny examensavgift

Revisorsinspektionen har beslutat att det från den 1 juni bara ska tas ut en avgift för att skriva provet för revisorsexamen i stället för att som tidigare även ta ut en administrationsavgift. Den nya examensavgiften blir 25 000 kr, vilket är samma belopp som de två tidigare avgifterna tillsammans.

I dag måste den som vill skriva provet för revisorsexamen betala både en administrationsavgift och en examensavgift. Administrationsavgiften betalas in samtidigt som ansökan till provet lämnas in, examensavgiften betalas in på myndighetens anmodan när ansökan är färdiggranskad. För att ansökan ska bli granskad måste alltså administrationsavgiften betalas först och den avgiften behåller alltid myndigheten. Dessa avgifter medför administrativ börda för såväl den sökande som för Revisorsinspektionen.

För att minska den administrativa bördan har de två avgifterna slagits samman till en examensavgift som till sin storlek, 25 000 kr, motsvarar summan av adminstrationsavgiften och den gamla examensavgiften. Den nya examensavgiften kommer att faktureras vid motsvarande tidpunkt som den tidigare examensavgiften, dvs. när ansökan är granskad.

Motsvarande ändringar har gjorts för avgiften för att skriva lämplighetsprov.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2020 och kan läsas här.