IFIAR:s årsredovisning för 2019 publicerad

På den globala nivån utgör International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) samarbetsorganisationen mellan nationella tillsynsmyndigheter, där Revisorinspektionen ingår.

En central målsättning för IFIAR är ständigt förbättrad revisionskvalitet. Under 2019 fokuserades diskussionerna främst på revisionsföretagsspecifika initiativ för att ytterligare höja revisionskvaliteten, vikten av företagskultur, riskhantering, framtidens behov av arbetskraft och ökad användningen av audit delivery services centers.

IFIAR har under året strävat mot att bli mer proaktivt och utöva ett större inflytande över utvecklingen av revisor- och revisionstillsynen globalt.

Ta del av den årsredovisningen i sin helhet här.