IFIAR Survey 2019

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin åttonde årliga undersökning av iakttagelser från medlemsländernas kvalitetskontroller av BDO, Deloitte, EY, GT, KPMG och PWC.

49 länder deltog i undersökningen med data från kvalitetskontroller rapporterade mellan 1 juli 2018 tom 30 juni 2019. För 33 % av de revisionsuppdrag som kvalitetskontrollerades fanns det minst en iakttagelse och IFIAR uppmanar revisionsbyråerna att fortsätta sitt arbete med att förbättra revisionskvaliteten. Du kan ta del av undersökningen i sin helhet på IFIARS hemsida https://www.ifiar.org/activities/annual-inspection-findings-survey/ eller här.