Riktlinjer vid begäran om förnyad bedömning

Beslut om examination, dvs. resultatet av det rättade provet, får inte överklagas. Däremot går det att begära förnyad bedömning.

En begäran om förnyad bedömning ska vara strukturerad och avgränsas till de specifika deluppgifter som tentanden önskar ska bli föremål för den förnyade bedömningen. För varje sådan deluppgift ska tentanden lämna väl underbyggda skäl till varför poängsättningen ska ändras och även uppgift om hur många ytterligare poäng han eller hon begär att få. Begäran ska skickas till Revisorsinspektionen.