Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Riktlinjer vid begäran om förnyad bedömning

Underkända tentander har rätt till en förnyad bedömning.

En begäran om förnyad bedömning ska vara strukturerad och avgränsas till de specifika deluppgifter som tentanden önskar ska bli föremål för den förnyade bedömningen. För varje sådan deluppgift ska tentanden lämna väl underbyggda skäl till varför poängsättningen ska ändras och även uppgift om hur många ytterligare poäng han eller hon begär att få. Begäran ska skickas till Revisorsinspektionen.