Datum för revisorsexamen år 2021

Revisorsexamen under år 2021 kommer att vara i Stockholm den 20-21 maj samt den 18-19 november.

Datumen för prov för revisorsexamen våren 2021 är den 20-21 maj och för hösten är det den 18-19 november. Båda proven år 2021 kommer att hållas i Stockholm på Kistamässan i Kista. Sista ansökningsdagen för provet våren 2021 är den 25 februari 2021 och för hösten är det den 5 september 2021.