2024

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 februari 2024 och avgjorde då sex tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det att i fyra fall meddela varning och i två fall erinran. Två av varningarna förenades med en sanktionsavgift.

Nya medarbetare på Revisorsinspektionen

Carolin Blomberg, Eva Melzig och Anders Rabb började den 1 februari hos Revisorsinspektionen som revisionsdirektörer.

Under januari auktoriserades tre revisorer och ett bolag registrerades

Läs mer här.

Verksamhetsplan 2024

Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2024 Kärnverksamheten - tillsyn, examination och tillstånd - kommer att bedrivas som planerat och enligt uppställda mål. Tillsynen ska inriktas...

Resultatet för revisorsexamen hösten 2023

Den 27:e och 28:e november 2023 skrev 262 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Revisorskårens ålders- och könsfördelning

Statistiken avspeglar situationen den 31 december 2023.

Vilka återkom till yrket under år 2023?

Läs mer här.

Antalet registrerade revisionsbolag fortsätter öka

Läs mer här

Vilka lämnade yrket under år 2023?

Läs mer här

Utbildningsplan för ÖA revision AB

Revisionsföretaget ÖA revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Baker Tilly Halmstad KB och Sonora Revision AB.

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Större andel yngre revisorer

Föryngringen av revisorskåren fortsätter.

Under december registrerades ytterligare tre bolag

Här hittar du vår månadsstatistik för revisorer och bolag.