Revisor

Revisor

Revisorer har en granskande roll. Vilken sorts granskning det är som utförs och vad det är som granskas kan variera. Det kan du läsa mer om här.

Revisor är ingen skyddad titel men att vara auktoriserad eller godkänd revisor är en skyddad titel.

Revisionochannangranskning Agaremedlemmar StyrelseVD RevisorA RevisorB Arsredovisning RevisorsinspektionenA RevisorsinspektionenB Redovisningskonsult

Kvalificerade revisorer

  • Kvalificerade revisorer består av auktoriserade och godkända revisorer.
  • Kvalificerade revisorer står under Revisorsinspektionens tillsyn. Mer info om tillsynsverksamheten finns under "Tillsyn".
  • Vem som är auktoriserad/ godkänd revisor kan du kontrollera under ”Sök revisor”.
  • Det tillkommer inte längre några nya godkända revisorer. Vilka krav som finns för att bli auktoriserad revisor framgår under ”Bli revisor”.
  • En kvalificerad revisor ska ha en ansvarsförsäkring. Se under "Ansvarsförsäkring".
  • Ytterligare information om regelverket som omgärdar kvalificerade revisorer finns under ”Regelverk”.

Andra revisorer

  • Kan vara t.ex. internrevisorer, IT-revisorer och lekmannarevisorer/ förtroendevalda revisorer.
  • Dessa står inte under Revisorsinspektionens tillsyn.