Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Ekonum Revision AB, Crowe Osborne AB och Höglandets Revisionsbyrå AB.

Tre revisionsföretag har nu fått sina utbildningsplaner godkända. Det är Ekonum Revision AB i Örebro, Crowe Osborne AB i Stockholm och Höglandets Revisionsbyrå AB i Vetlanda.