Månadsstatistik

Här finns månatlig statistik från RI om antalet registrerade revisionsbolag samt antalet auktoriserade och godkända revisorer i Sverige efter fördelning på ålder och kön.