Revisorsexamen hösten 2020

Den 7-8 januari 2021 genomfördes provet för revisorsexamen hösten 2020.

Provet för revisorsexamen hösten 2020 som ursprungligen skulle skett i november flyttades på grund av den rådande pandemisituationen med dess då aktuella restriktioner till januari 2021. Antalet orter som provet genomfördes på utökades från tre till nio stycken och den 7-8 januari skrev 211 personer prov för revisorsexamen. 

Resultatet samt svarsmallar och rättningskommentarer för provet hösten 2020 beräknas vara klart under vecka 9, dvs 1 till 5 mars 2021. Frågorna som skulle besvaras finns på sidan Gamla prov på Revisorsinspektionens webbplats.

Slutligen vill myndigheten rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till revisorsexamens genomförande. Utan allas engagemang, goda vilja och flexibla förhållningssätt hade detta inte varit möjligt.