Ny struktur på kvalitetskontrollrapporter samt fyra publicerade rapporter

RI har publicerat fyra rapporter avseende utförd kvalitetskontroll när det gäller personvalda revisorer i företag av allmänt intresse.

RI har även ändrat rapportstrukturen för kvalitetsrapporter för att tydliggöra de iakttagelser vi har samt för att förenkla läsandet. Läs mera om de förändringar som har genomförts samt ta del av rapporterna här.