Remissyttrande över utkast till standard för kommunal räkenskapsrevision

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över utkast till standard för kommunal räkenskapsrevision.

Du kan läsa yttrandet här.