There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tematillsyn penningtvätt - Revisorsinspektionen

Tematillsyn penningtvätt

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn avseende penningtvätt

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags tillämpning av penningtvättslagen (2017:630). Målet med temagranskningen är att identifiera gemensamma utmaningar, ”best practice” och eventuella förbättringsbehov i syfte att kunna ge vägledning till branschen i förhållande till de krav som penningtvättslagen ställer på revisorer och revisionsföretag.

Tematillsynen inleds under våren 2019 och förväntas avslutas under 2020. I den inledande fasen kommer främst revisorer och revisionsföretag som har uppdrag i företag av allmänt intresse beröras men under hösten 2019 och våren 2020 kommer även andra revisorer och revisionsföretag inkluderas.

Om du vill läsa mer kring tillsynsformen tematillsyn klicka på denna länk.

Har du frågor kring tematillsyn kan Revisorsinspektionens chefsrevisor, Carin Rytoft Drangel, kontaktas: Carin.rytoft.drangel@revisorsinspektionen.se

Mer information kopplat till penningtvättslagen hittar du t.ex. via länkarna nedan:

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på riksdagens webbplats

Arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt på Finansinspektionens webbplats

Broschyr om att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism på Polisens webbplats