Nationell riskbedömning

Nu finns en ny nationella riskbedömningen avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 att läsa

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som Revisorsinspektionen är en del av, har tagit fram en ny nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma Sveriges utmaningar på området.

Riskbedömningen visar att flera olika sektorer utnyttjas för penningtvätt. De sektorer som löper störst risk att utnyttjas är exempelvis finansiella institut, varuhandlare och spelbolag. Även sällanköpshandeln är utsatt. Det gäller till exempel företag som säljer bilar, klockor, båtar, antikviteter och smycken, eftersom de kriminella ofta betalar dessa dyra varor kontant och därmed kan omsätta sina tillgångar utan att avslöja sin identitet.  

Risker för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism uppkommer däremot inte bara i sektorer som kan användas för att utföra transaktioner Förutsättningar för penningtvätt kan även skapas exempelvis genom att kriminella utnyttjar olika typer av tjänster eller produkter för att bygga upp legala fasader för företag eller på annat sätt skapa synbar legitimitet för transaktioner. Revisions- och redovisningstjänster är exempel på tjänster som kan utnyttjas på detta sätt.

– Riskbedömningen innehåller en omfattande sektorskatalog som kan hjälpa revisorerna i arbetet med att identifiera riskerna, såväl i den egna verksamheten som i de verksamheter de granskar, säger Revisorsinspektionens chef Per Johansson.

Länk: Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021