2021

Stort intresse för revisorsexamen i maj

Ett stort antal personer har ansökt om att få göra revisorsexamen i maj. Det är till och med så att det är ett rekord. I maj är det förnärvarande 116 stycken som planerar att skriva provet den 20-21...

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under mars 64 nya revisorer och fyra nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3063 revisorer och 190 bolag.

Vägledning för lämplighetsprovet

Revisorsinspektionen har tagit fram en vägledning i syfte att förtydliga processen för ansökan om lämplighetsprov

Brev från CEAOB till de europeiska institutionerna om DORA

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har publicerat ett brev till de europeiska institutionerna med synpunkter på det förslag till förordning om cybersäkerhet som just nu...

Årliga rapporten 2020
Revisorsinspektionen inbjuder till seminarium: Den framtida revisionen - företag som brottsverktyg och revisorns roll
Regeringen i Storbritannien har nu lämnat förslag till Parlamentet om hur förtroendet ska återställas för revisionen och bolagsstyrningen i landet.
Kvalitetskontrollsrapport Mazars

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Mazars och auktoriserade revisorer anställda där.

Utbildningsplan för Finnhammars Revisionsbyrå AB

Revisionsföretaget Finnhammars Revisionsbyrå AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Tre revisionsbyråer har fått utbildningsplaner godkända

De tre revisionsföretagen Concentra Revision AB,  GA Revision Mariestad AB och Advise North AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Förbättrad information kring vad som är revision och Revisorsinspektionens tillsynsansvar
IFIAR Survey 2020

IFIAR Survey 2020 är publicerad.

Vi söker chefsrevisor

Har du gedigen erfarenhet från revisionsbranschen och vill bidra med din erfarenhet, kunskap och ditt nätverk för att säkerställa en stark revisorsprofession? Sök då tjänsten som chefsrevisor.

Revisorsinspektionens budgetunderlag

Budgetunderlaget 2022-2024 är lämnat till regeringen.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Det finns nu totalt 3012 kvalificerade revisorer och 189 registrerade revisionsbolag i Sverige.

Ansöker du just nu om auktorisation?

Revisorsinspektionen handlägger just nu ett större antal ansökningar om auktorisation. Läs mer här.

Två revisionsbyråer har fått utbildningsplaner godkända

De två revisionsföretagen Revikonsult Revisionsbyrå AB och ERA Revisorer i Norr AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Årsredovisningen 2020

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2020 till regeringen.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2020 klart

Den 7:e och 8:e januari 2021 skrev 211 personer prov för revisorsexamen och nu är resultatet klart.

EU-kommissionens marknadsrapport

Den 28 januari 2021 lämnade kommissionen sin rapport om utvecklingen på marknaden för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.

Tillsynsnämndens sammanträde den 12 februari

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 12 februari 2021 och avgjorde då sju tillsynsärenden, fyra varningar och två erinringar.

Uppdaterad information om Brexit

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland lämnande den 1 januari 2021 den Europeiska unionen och blev därmed ett s.k. tredjeland.

Tre revisionsbyråer har fått utbildningsplaner godkända

De tre revisionsföretagen Revisionsbolaget i Gävle AB, A2 Revision i Göteborg AB och Jan Hultelid Revisionsbyrå AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under januari två nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3043 revisorer och 188 bolag.

Verksamhetsplanen för år 2021

Verksamhetsplanen är klar och vi har kommit igång med arbetet kring olika utvecklingsaktiviteter. Vi blickar framåt och fokuserar på vad vi vill åstadkomma i år.

Revisorsexamen hösten 2020

Den 7-8 januari 2021 genomfördes provet för revisorsexamen hösten 2020.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under december åtta nya revisorer och fem nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3054 revisorer och 185 bolag.