2021

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 17 december 2021 och avgjorde då elva ärenden

Vid sammanträdet beslutades det i ett fall om upphävande, i tre fall om varning och erinran i sju.

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsföretagen Hjorten Revision AB, Deskjockeys Revision AB och LR Revision & Redovisning Örebro/Vingåker AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Revisorsinspektionen har antagit en ny strategisk plan för åren 2022-2026
Ny expert på Revisorsinspektionen

Kristian Stensjö börjar som expert på Revisorsinspektionen

Fem revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsföretagen Conseil Revision AB, Revisionstjänst Falkenberg AB, J-Å Gross Revisionsbyrå AB, LR Revision & Redovisning i Strängnäs AB och PA Bredenberg AB har fått sina respektive...

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under november två nya revisorer och tre nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3025 revisorer och 207 bolag.

Revisorsexamen hösten 2021

Den 18-19 november 2021 genomfördes provet för revisorsexamen hösten 2021.

Ansökan till revisorsexamen är öppen

Idag öppnar e-tjänsten för att ansöka till vårens prov för revisorsexamen.

Nya penningtvättsföreskrifter

Den 3 november 2021 beslutade Revisorsinspektionen nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som träder i kraft den 1 januari 2022.

Revisorsinspektionen inbjuder till seminarium: Den framtida revisionen – digitaliseringen av revisionsbranschen
Ny vägledning om revisionen av finansiella rapporter i ESEF

CEAOB, kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer, har publicerat en ny vägledning för revisionen av finansiella rapporter i det digitala formatet ESEF.

Avgiftsförändring

Regeringen har fattat beslut om höjning av ansökningsavgifter och årsavgifter.

Förändringar i examensrådet

Auktoriserade revisorn Tobias Stråhle är förordnad som ny ledamot i Revisorsinspektionens examensråd i och med framtagandet av provet för revisorsexamen våren 2022. Tobias är revisor på PwC i...

Fyra revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsföretagen ess2 redovisning & revision AB, Revisionsgruppen i Borås Aktiebolag, Gothia Revision AB och Baker Tilly SEK AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 29 oktober 2021 och avgjorde då sju ärenden

Vid sammanträdet beslutades det i ett fall om upphävande, i fem fall om varning och erinran i ett.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under oktober 13 nya revisorer och två nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3047 revisorer och 203 bolag.

Tematillsyn digitalisering

Revisorsinspektionen har publicerat sin tredje tematillsyn – digitalisering och användning av automatiserade verktyg och tekniker

Remissyttrande över utkast till standard för kommunal räkenskapsrevision

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över utkast till standard för kommunal räkenskapsrevision.

Utbildningsplan för LR Akridi KB

Revisionsföretaget LR Akridi KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Remissyttrande över delbetänkandet Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över delbetänkandet Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66).

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under september 27 nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3054 revisorer och 202 bolag.

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

De två revisionsföretagen Ahrås & Aldefelt Revision AB och Rådek KB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 17 september 2021 och avgjorde då fem ärenden

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fyra ärenden, varav en förenades med en sanktionsavgift, och erinran i ett ärende.

Vi söker revisor

Har du gedigen erfarenhet från revisionsbranschen och vill bidra med din erfarenhet, kunskap och ditt nätverk för att säkerställa en stark revisorsprofession i Sverige?

Antal sökande till revisorsexamen hösten 2021

När sista ansökningsdagen passerat så kan Revisorsinspektionen räkna in 218 stycken ansökningar till höstens prov.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under augusti 35 nya revisorer och två nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3068 revisorer och 202 bolag.

Ska du ta revisorsexamen i november?

Efter söndagen den 5:e september så stängs möjligheten att ansöka om tillstånd för att avlägga prov för revisorsexamen den 18-19 november i år.

Ny medarbetare på Revisorsinspektionen

Louise Ronquist kommer i september att börja hos Revisorsinspektionen som revisionsdirektör. Hon kommer huvudsakligen att arbeta med särskilda kvalitetskontroller och handläggning av tillsynsärenden.

Höstens prov för revisorsexamen

Det är nu mindre än en månad kvar till sista dagen för att ansöka till höstens prov för revisorsexamen.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige har nu 3051 revisorer och 200 bolag. Läs mer här.

Ansöker du just nu om auktorisation?

De flesta som har ansökt hittills bör hinna få sina beslut under augusti, vilket är inom den utsatta handläggningstiden. Vi kontaktar aktivt sökanden via e-post om ansökan behöver kompletteras.

Datum för revisorsexamen år 2022

Revisorsexamen under år 2022 kommer att vara i Stockholm den 23-24 maj samt den 28-29 november.

Resultatet för revisorsexamen våren 2021 klart

Den 20:e och 21:e maj 2021 skrev 108 personer prov för revisorsexamen och nu är resultatet klart.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under juni sju nya revisorer och ett nytt bolag enligt artikel 45 i revisorsdirektivet. Det finns nu 3071 revisorer och 200 bolag.

Förslag till föreskrifter om revisorers och revisionsföretags åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorsinspektionen har skickat ut på remiss en promemoria med förslag på penningtvättsföreskrifter för auktoriserade och godkända revisorer samt revisionsföretag. Förslagen i promemorian...

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 11 juni 2021 och avgjorde då åtta ärenden

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fem ärenden, varav två förenades med en sanktionsavgift och erinran i två. I ett ärende om förhandsbesked gavs ett negativt besked.

Nya utbildningsplaner i maj

Sex revisionsföretag fick sina utbildningsplaner godkända under maj månad.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under maj 19 nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3087 revisorer och 198 bolag.

Nya ledamöter i myndighetens examensråd

Auktoriserade revisorn Katrin Schrewelius förordnas som ny ledamot i Revisorsinspektionens examensråd. Myndighetens chefsrevisor blir ordinarie ledamot i rådet.

Ansökan till höstens prov är öppen

Nu är det möjligt att ansöka om tillstånd att skriva prov för revisorsexamen i höst.

Klart med ny chefsrevisor

Ny chefsrevisor blir Anna-Karin Brusk Rönnqvist. Hon tillträder tjänsten den 1 juli och efterträder Carin Rytoft Drangel som går i pension och lämnar myndigheten den 30 juni. Anna-Karin arbetar sedan...

Ny medarbetare på Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen välkomnar Licia Gomes till myndigheten.

Revisorsexamen våren 2021

Den 20-21 maj 2021 genomfördes provet för revisorsexamen våren 2021.

Vi söker revisor

Har du gedigen erfarenhet från revisionsbranschen och vill bidra med din erfarenhet, kunskap och ditt nätverk för att säkerställa en stark revisorsprofession i Sverige?

Uppdaterad rättningskommentar avseende provet januari 2021

Rättningskommentarerna avseende provet som hölls i januari 2021 har uppdaterats avseende fråga nr 1.3.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under april 43 nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3080 revisorer och 190 bolag.

Företag som brottsverktyg, revisorns roll - lärdomar från framtidsseminariet
Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB (GT) och auktoriserade revisorer anställda där.

IFIAR:s årliga medlemskonferens genomfördes under 19-21 april
Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 april 2021 och avgjorde då åtta tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fem ärenden och erinran i två. I ett ärende beslutades det att upphäva revisorns auktorisation med omedelbar verkan.

Nationell riskbedömning

Nu finns en ny nationella riskbedömningen avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 att läsa

Stort intresse för revisorsexamen i maj

Ett stort antal personer har ansökt om att få göra revisorsexamen i maj. Det är till och med så att det är ett rekord. I maj är det förnärvarande 116 stycken som planerar att skriva provet den 20-21...

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under mars 64 nya revisorer och fyra nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3063 revisorer och 190 bolag.

Vägledning för lämplighetsprovet

Revisorsinspektionen har tagit fram en vägledning i syfte att förtydliga processen för ansökan om lämplighetsprov

Brev från CEAOB till de europeiska institutionerna om DORA

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har publicerat ett brev till de europeiska institutionerna med synpunkter på det förslag till förordning om cybersäkerhet som just nu...

Årliga rapporten 2020
Revisorsinspektionen inbjuder till seminarium: Den framtida revisionen - företag som brottsverktyg och revisorns roll
Regeringen i Storbritannien har nu lämnat förslag till Parlamentet om hur förtroendet ska återställas för revisionen och bolagsstyrningen i landet.
Kvalitetskontrollsrapport Mazars

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Mazars och auktoriserade revisorer anställda där.

Utbildningsplan för Finnhammars Revisionsbyrå AB

Revisionsföretaget Finnhammars Revisionsbyrå AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Tre revisionsbyråer har fått utbildningsplaner godkända

De tre revisionsföretagen Concentra Revision AB,  GA Revision Mariestad AB och Advise North AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Förbättrad information kring vad som är revision och Revisorsinspektionens tillsynsansvar
IFIAR Survey 2020

IFIAR Survey 2020 är publicerad.

Vi söker chefsrevisor

Har du gedigen erfarenhet från revisionsbranschen och vill bidra med din erfarenhet, kunskap och ditt nätverk för att säkerställa en stark revisorsprofession? Sök då tjänsten som chefsrevisor.

Revisorsinspektionens budgetunderlag

Budgetunderlaget 2022-2024 är lämnat till regeringen.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Det finns nu totalt 3012 kvalificerade revisorer och 189 registrerade revisionsbolag i Sverige.

Ansöker du just nu om auktorisation?

Revisorsinspektionen handlägger just nu ett större antal ansökningar om auktorisation. Läs mer här.

Två revisionsbyråer har fått utbildningsplaner godkända

De två revisionsföretagen Revikonsult Revisionsbyrå AB och ERA Revisorer i Norr AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Årsredovisningen 2020

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2020 till regeringen.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2020 klart

Den 7:e och 8:e januari 2021 skrev 211 personer prov för revisorsexamen och nu är resultatet klart.

EU-kommissionens marknadsrapport

Den 28 januari 2021 lämnade kommissionen sin rapport om utvecklingen på marknaden för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.

Tillsynsnämndens sammanträde den 12 februari

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 12 februari 2021 och avgjorde då sju tillsynsärenden, fyra varningar och två erinringar.

Uppdaterad information om Brexit

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland lämnande den 1 januari 2021 den Europeiska unionen och blev därmed ett s.k. tredjeland.

Tre revisionsbyråer har fått utbildningsplaner godkända

De tre revisionsföretagen Revisionsbolaget i Gävle AB, A2 Revision i Göteborg AB och Jan Hultelid Revisionsbyrå AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under januari två nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3043 revisorer och 188 bolag.

Verksamhetsplanen för år 2021

Verksamhetsplanen är klar och vi har kommit igång med arbetet kring olika utvecklingsaktiviteter. Vi blickar framåt och fokuserar på vad vi vill åstadkomma i år.

Revisorsexamen hösten 2020

Den 7-8 januari 2021 genomfördes provet för revisorsexamen hösten 2020.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under december åtta nya revisorer och fem nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3054 revisorer och 185 bolag.