2024-07-01

Revisionsbolag

Totalt antal 240
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 232
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 024

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 814
Antal kvinnor 1 078 (38,3 %)
Antal män 1 736 (61,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 44 68
30-39 år 456 493
40-49 år 272 462
50-59 år 215 427
60-69 år 85 236
Över 69 år 6 50

 

Godkända revisorer

Totalt antal 210
Antal kvinnor 70 (33,3 %)
Antal män 140 (66,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 30 46
60-69 år 36 74
Över 69 år 4 20