Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 juni 2024 och avgjorde då fem tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det att i fyra fall meddela varning och i ett fall erinran. Två av varningarna förenades med en sanktionsavgift.

I samtliga fyra ärenden där revisorer varnades fick respektive revisor kritik för brister i efterlevnaden av penningtvättslagen. I tre av dessa ärenden riktades kritik även mot andra områden exempelvis för bristande granskning av balans- och resultatposter.

Varning med sanktionsavgift

2022-1896
2024-75

Varning

2023-1423

2023-1456

Erinran

2024-503