2024-05-02

Revisionsbolag

Totalt antal 237
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 229
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 039

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 827
Antal kvinnor 1 081 (38,2 %)
Antal män 1 746 (61,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 57 74
30-39 år 445 496
40-49 år 271 468
50-59 år 222 425
60-69 år 80 232
Över 69 år 6 51

 

Godkända revisorer

Totalt antal 212
Antal kvinnor 71 (33,5 %)
Antal män 141 (66,5 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 31 46
60-69 år 36 75
Över 69 år 4 20