2024-06-03

Revisionsbolag

Totalt antal 239
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 231
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 034

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 823
Antal kvinnor 1 082 (38,3 %)
Antal män 1 741 (61,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 54 71
30-39 år 450 494
40-49 år 269 464
50-59 år 220 425
60-69 år 83 237
Över 69 år 6 50

 

Godkända revisorer

Totalt antal 211
Antal kvinnor 70 (33,2 %)
Antal män 141 (66,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 31 46
60-69 år 35 74
Över 69 år 4 21