Förslag till ändrade examens- och verksamhetsföreskrifter med anledning av nya regler om hållbarhetsredovisning

Revisorsinspektionen har på remiss skickat ut promemorian Hållbarhet – förslag till ändrade examens- och verksamhetsföreskrifter. De föreslagna ändringarna är enligt inspektionen nödvändiga för att anpassa myndighetens föreskrifter till de lag- och förordningsändringar som träder i kraft den 1 juli 2024 och är ett led i Sveriges genomförande av EU:s hållbarhets­direktiv.

Remissbrev och promemorian med förslagen hittar du här. Remissvar ska ges in till Revisorsinspektionen senast den 23 augusti 2024.