Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Rapporten finner du här.