Finanspolisen informerar

Finanspolisen har publicerat information om ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser.

Finanspolisen har analyserat riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism förknippat med organisationsformerna. Du kan läsa mer här.