Vårens prov för revisorsexamen

Den 27-28 maj är det dags för vårens prov för revisorsexamen. Revisorsexamen är en förutsättning för att kunna bli auktoriserad revisor och prov hålls förnärvarande två gånger om året.

Det är 120 stycken som ska skriva provet och det är 42 stycken som skriver det för första gången. Det är jämförelsevis med de tre tidigare vårproven ett lågt antal som skriver provet för första gången. Av de totalt 120 stycken som skriver är det är 86 stycken som kommer från de sju största revisionsföretagen i Sverige.

Provet kommer att hållas i Kistamässan i Kista och det pågår i två dagar. En kallelse till deltagarna kommer att skickas ut i veckan.