Allmänt uttalande om ISA för mindre komplexa företag ute på remiss

Revisorsinspektionen är positiv till att den nya standarden för revision av mindre komplexa företag ska kunna tillämpas i Sverige. Myndigheten har därför tagit fram ett utkast till allmänt uttalande om detta och om några tillämpningsfrågor kopplade till standarden. Utkastet är nu ute på remiss.

Sista dag för att svara på remissen är den 18 juni. Här kan du läsa utkastet till allmänt uttalande och remissbrevet