Sveriges auktoriserade revisorer får hållbarhetsbehörighet

Läs mer här.

Den 1 juli 2024 får Sveriges omkring 2 800 auktoriserade revisorer behörighet att granska hållbarhetsrapporter. Detta följer av övergångsbestämmelserna till förordningen (2024:360) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer.

Revisorsinspektionen kommer under juli uppdatera registret med uppgift om den nya behörigheten för respektive revisor. Detta blir då synligt även för allmänheten i Revisorssök.

Under året kommer inspektionen fortlöpande publicera information om vad den nya behörigheten innebär. Se gärna också vårt förslag till ändrade examens- och verksamhetsföreskrifter med anledning av nya regler om hållbarhetsredovisning.