Ändrade kontaktuppgifter

Om du eller din arbetsgivare har nya kontaktuppgifter så ska du meddela oss det på ri@revisorsinspektionen.se

Om du har bytt namn eller folkbokföringsadress inom Sverige så behöver du inte meddela oss det.