Möjliga datum för samråd?

Samråd Revisorsinspektionen och de stora revisionsbyråerna (Big 7)

Myndigheten önskar bjuda in till samråd för att diskutera viktiga branschfrågor, bl.a. provet för revisorsexamen, attraktiviteten för yrket samt granskning av hållbarhet.

Återkom gärna till oss om det är någon särskild fråga som ni vill ta upp.

Samrådet riktar sig främst till CEO och affärsområdesansvarig för revision. 

Ange de tillfällen som passar