Vad gäller om jag vill återvända till yrket?

Om man vill återvända till yrket så ska man uppfylla alla de krav som gäller för kvalificerade revisorer. Det finns dock särskilda bestämmelser avseende krav på revisorsexamen. Det finns också särskilda bestämmelser för den som har varit borta från yrket under en längre tid. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida.