Cederblads Revisionsbyrå AB

REVISIONSBOLAG

Cederblads Revisionsbyrå AB

B005874

556380-7360

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 538

291 25 KRISTIANSTAD

Skåne län

Sverige

044-18 72 70

KONTAKTPERSON

Madeleine Leufstedt

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, VD: Ar Madeleine Leufstedt, Regnr: P091854, Cederblads Revisionsbyrå AB, Box 538, 291 25 KRISTIANSTAD STYRELSELEDAMOT, ORDF: Ar Ingrid Petersson, Regnr: P087492, Cederblads Revisionsbyrå AB, Box 538, 291 25 KRISTIANSTAD STYRELSELEDAMÖTER: Ar Magnus Haak, Regnr: P092394, Cederblads Revisionsbyrå AB, Box 538, 291 25 Kristianstad AKTIEÄGARE: Cederblad & Co Revisionsbyrå AB, 556795-0158