Cederblads Revisionsbyrå AB

REVISIONSBOLAG

Cederblads Revisionsbyrå AB

B005874

556380-7360

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 538

291 25 KRISTIANSTAD

Skåne län

Sverige

044-18 72 70

KONTAKTPERSON

Ingrid Petersson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, VD:

Ar Ingrid Petersson, Regnr: P087492, Cederblads Revisionsbyrå AB, Box 538, 291 25 KRISTIANSTAD


STYRELSELEDAMOT, ORDF:

Gr Benny Persson, Regnr: P086500, Cederblads Revisionsbyrå AB, Box 538, 291 25 KRISTIANSTAD


STYRELSELEDAMÖTER:

Ar Madeleine Kroon Leufstedt, Regnr: P091854, Cederblads Revisionsbyrå AB, Box 538, 291 25 Kristianstad


AKTIEÄGARE:

Cederblad & Co Revisionsbyrå AB, 556795-0158