Ready AB

REVISIONSBOLAG

Ready AB

B202848

559198-5188

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Midgårdsvägen 9

973 34 Luleå

Norrbottens län

Sverige

LEDNING/ÄGARE

-STYRELSELEDAMÖTER

Ar Ulrika Öhlund, Regnr P091555, KPMG AB, 971 04 LULEÅ

Ar Hans Öystilä, Regnr P088718, KPMG AB, Box 139, 971 04 LULEÅ


ÄGARE

Ar Ulrika Öhlund, Regnr P091555, KPMG AB, 971 04 LULEÅ

Ar Hans Öystilä, Regnr P088718, KPMG AB, Box 139, 971 04 LULEÅ