Synneby Revisionsbyrå AB

REVISIONSBOLAG

Synneby Revisionsbyrå AB

B202234

556921-6301

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Bohusgatan 15

411 39 GÖTEBORG

Västra Götalands län

031 719 17 00

KONTAKTPERSON

Linnéa Theilkemeier

Kontakt

LEDNING/ÄGARE

DELÄGARE TILLIKA STYRELSELEDAMOT OCH ORDFÖRANDE

Ar Nils Lars Johan Magnusson, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG


DELÄGARE TILLIKA STYRELSELEDAMÖTER

Ar Bengt Erik Almström, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG

Ar Leif Gunnar Bohman, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG

Ar Ulf Anders Göransson Borén, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG

Ar Erik Daniel Ljungberg, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG