Björn Jörgensen

person
person REVISOR

Björn Jörgensen

P084961

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ny Ekonomi AB

556559-2507

Odinsgatan 9, 6 tr

411 03 GÖTEBORG

Västra Götalands län

0707 96 10 74

www.nyekonomi.nu