Björn Thunholm

person
person REVISOR

Björn Thunholm

P200767

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Adact Revisorer & Konsulter AB

556631-4786

Odinsgatan 9

411 03 GÖTEBORG

Västra Götalands län

Sverige

031-80 41 00

www.adact.se