Karin Elisabeth Löwhagen

person
person REVISOR

Karin Elisabeth Löwhagen

P087235

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Forvis Mazars AB

556439-2099

Box 4211

203 13 MALMÖ

Skåne län

Sverige

040-614 25 00

www.forvismazars.com

office
office HUVUDKONTOR

Forvis Mazars AB

Box 1317

111 83 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010 456 40 00

www.forvismazars.com