Krister Pålstam

person
person REVISOR

Krister Pålstam

P088834

Godkänd

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Box 634

831 27 ÖSTERSUND

Jämtlands län

063-57 40 00

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se