Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Lars Nilsson

person
person REVISOR

Lars Nilsson

P089409

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Box 4009

203 11 MALMÖ

Skåne län

010-212 70 00

www.pwc.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

www.pwc.se