AvenyTerrassen Konsult AB

REVISIONSBOLAG

AvenyTerrassen Konsult AB

B202235

559094-3766

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Bohusgatan 15

411 39 GÖTEBORG

Västra Götalands län

031 719 17 00

KONTAKTPERSON

Linnéa Theilkemeier

Kontakt

LEDNING/ÄGARE

ÄGARE

Avenyterrassen Holding AB (556921-6301), reg revbolag

Tremia Ekonomi AB (556666-6474)

Jacopo Consulting AB (559087-6214)


STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE

Ar Nils Lars Johan Magnusson, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG


STYRELSELEDAMÖTER

Ar Magnus Gunnar Karlsson, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG

Ar Erik Daniel Ljungberg, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG

Maria Magnusson Giannourakis, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG

Jens Petrus Ödlund, RSM Göteborg KB, Bohusgatan 15, 411 39 GÖTEBORG