Anna Edenblad

person
person REVISOR

Anna Edenblad

P202808

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

KPMG AB

556043-4465

Box 11908

404 39 GÖTEBORG

Västra Götalands län

031-61 48 00

www.kpmg.se