Elvira Lindstén

person
person REVISOR

Elvira Lindstén

P202451

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Kista Science Tower

164 51 KISTA

Stockholms län

Sverige

010-212 50 00

www.pwc.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

www.pwc.se