Hans Ihrén

person
person REVISOR

Hans Ihrén

P088031

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Crowe Tönnervik Revision AB

556517-9883

Södra Vallviksvägen 12

352 51 VÄXJÖ

Kronobergs län

Sverige

0470-79 56 00

www.crowe.se